Vispārējie noteikumi

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un norādītajai piegādes informācijai.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus.

Pircējam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu izmantojot mājas lapas pasūtījuma formu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī piegādes veidu.

Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu internetveikalā. Ja Pircējs veicot pasūtījumu (pirkumu), norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu.

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Ja piecu darba dienu laikā pēc Rēķina izsūtīšanas, tas netiek apmaksāts, pasūtījums tiek anulēts.

Pircējam ir iespēja norēķināties par pasūtījumu klātienē, ja pircējs izņem pasūtījumu uz vietas. Arī izņemot pasūtījumu klātienē, Pircējam ir jāievēro rēķinā norādītais darījuma veikšanas periods.

Pārdevējs var sazināties ar Pircēju pa tālruni (ja norādīts tālruņa numurs) vai pa e-pastu, lai noskaidrotu jebkādus jautājumus, kas var būt neskaidri par pasūtījumu un piegādi.

Atteikuma tiesības

Ziepju iegādes gadījumā pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības ( MK noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, 22.punkts, 22.5 apakšpunkts).

Kļūdains sūtījums

Ja Pircējs ir saņēmis kļūdainu sūtījumu Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina vai nu preces izsūtīšanu atbilstoši pasūtījumam vai arī naudas atgriešanu Pircējam. Pārdevējs un Pircējs par to vienojas rakstveidā.

Datu apstrāde un saziņa

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi vai piegādi un preču saņemšanu.

Apstrādājot personas datus Pārdevējs apņemas ievērot personas datu aizsardzību regulējušos normatīvos aktus, apstrādāt datus tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms apstrādes mērķis, un nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, kā arī izskatīt Pircēja iesniegumu ar lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu vai dzēšanu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.